menuclose

Dla mediów

Zgłoszenie akredytacji prasowej - koncert finałowy 13.01.2019

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres mailowy: kulturasiepraw@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.01.2019

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz notatkę prasową

Pobierz zdjęcia z XIII edycji 2019

Pobierz zdjęcia z XII edycji 2018

Pobierz zdjęcia z XI edycji 2017


REGULAMIN

Zasady przyznawania akredytacji prasowej na Koncert Finałowy XIIII Warsztatów Gospel w Sieprawiu

1. Akredytacja prasowa przyznawana jest na podstawie przesłanego wniosku.

2. Dokładnie uzupełniony wniosek należy przesłać name adres kulturasiepraw@gmail.com do dnia 10.01.2019r.

3. Organizator przesyła potwierdzenie o udzieleniu lub odmowie udzielenia akredytacji do 11.01.2019r. drogą mailową.

4. Odbiór akredytacji osobiście w dniu koncertu między 16.45 do 17.10 w puncie info Organizatora przy ekranie multimedialnym. Organizator przy przekazywaniu akredytacji poinformuje o szczegółowych zasadach korzystania z akredytacji.

5. Akredytacja dziennikarska jest bezpłatna i imienna.

6. Akredytacja zostanie wydana post okazaniu dowodu osobistego i/lub ważnej legitymacji prasowej. 

7. Akredytacja przyznana jest na czas trwania koncertu finałowego name dzień 13.01.2019 nie uprawnia rejestracji koncertu w całości oraz transmisji online. 

8. Organizator zapewnia identyfikatory imienne z informacją MEDIA. 

9. Organizator wyznacza strefy bezpiecznego poruszania się akredytowanych mediów. Media będące patronatami medialnymi wydarzenia mają wyłączność poruszania się bezpośrednio przy scenie i za kulisami podczas trwania koncertu. Akredytacja nie daje uprawnień dokumentowania prób i zajęć warsztatowych. 

10. Posiadacz akredytacji oświadcza, że godzi się na zasady fotografowania i zasady przeprowadzania wywiadów z artystami ustalone przez Organizatora Koncertu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.