Rejestracja do grupy dorosłej

Limit miejsc został osiągnięty. Kolejne zapisy będą wpisywane na listę rezerwową.

Formularz do rejestracji znajduje się poniżej.
Cena warsztatów dla grupy dorosłej to 110 zł za uczestnika lub 180 zł w przypadku rejestracji na warsztaty dla solistów.
Osobno płatne na miejscu są obiady. Koszt jednego obiadu to 30zł.
W tym roku nie zapewniamy noclegów.
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z WARSZTATÓW pełny zwrot wpłaty za uczestnictwo jest możliwy tylko do dnia 2 kwietnia 2023 r.

Na konto należy wpłacać tylko opłatę za warsztaty. Za obiady płacimy na miejscu.
Dane do przelewu:
Media Collective
ING Bank 44 1050 1445 1000 0092 0452 2768

TYTUŁ PRZELEWU: GOSPEL + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Miejsce warsztatów:
Sala Konferencyjna przy hali sportowej (wejście od dawnego gimnazjum)
Księdza Jana Przytockiego 10

Siepraw Gospel © 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone